Nya artiklar
  • Regeln beträffande fastan i Skandinavien
  • Kan vi använda oss av astronomiska beräkningar för Ramadan?
  • Vad är skillnaden mellan kultur och civilisation?
  • Läs om det ekonomiska systemet i Islam
  • Sekularism innebär att man separerar mellan religion och stat
  • Koranens mirakel - En beskrivning av koranens mirakulösa natur
  • Den islamiska livsåskådningen ska varje muslim vara definitivt övertygad om
  • Den sanna livsåskådningen

Försvar av profeten Muhammad (fvmh)

 

Bror Bilal Merhi håller ett känsloladdat tal om den senaste karikatyrfilmen om Profeten Muhammad (fvmh) under den årliga Khilafah konferensen i Australien

 


 

 

Bror Taji Mustafa medlem i Hizb ut-Tahrir och verksam i Storbritannien informerar oss om hur vi ska reagera då Profeten (fvmh) förolämpas och förnedras

Chadi Freigeh, Mediarepresentant

 

Chadi Freigeh Hizb ut-Tahrir medierepresentant i Skandinavien debatterar på den Danska tv kanalen TV2 gällande kränkningarna på Allahs sändebud (fvmh)

 


 

 

Chadi Freigeh medlem i Hizb ut-Tahrir i Danmark debatterar med Mette Bock från Liberala Allianspartiet i radiokanalen P1 gällande karikatyrerna

Aqidah

Förståndet

Förståndet

Förstånd eller intellekt är ett och samma ting. De är alltså olika beteckningar för samma sak. Förstånd kan syfta på dels tänkande, dvs...

Den sanna livsåskådningen

Den sanna livsåskådningen

Det enda man ska använda för att komma fram till den sanna livsåskådningen är inte känslorna, utan intellektet. Anledningen är att käns...

Koranens mirakel

Koranens mirakel

Koranens urprung Den islamiska ´aqidah är en intellektuell livsåskådning som erbjuder korrekta och allomfattande svar på mänskligheten...

Tro och Utveckling

Tro och Utveckling

  Mänskligheten utvecklas genom tänkande. Den viktigaste faktor, som påverkar våra handlingar i livet, är de idéer som vi tror oc...

Behovet av budbärare

Behovet av budbärare

Den islamiska livsåskådningen (´aqidah) är en väldefinierad uppsättning idéer om människan, livet och universum. Denna ´aqidah behandla...