Nya artiklar
skillnaden-mellan-kultur-och-civilisationAllt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset.   Det är svårt för dagens muslimer att skilja mellan det som Islam tillåter muslimer att efterhärma icke-muslimerna i och vad som är...
det-ekonomiska-systemet-i-islam Allt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset.   För att vi ska kunna sätta fingret på det islamiska ekonmiska systemet, så måste vi först göra skillnad på två saker som vanligen tros...
det-islamiska-grupparbetetAllt lov och pris tillhör Allah سبحانه وتعالى som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset.   För att kunna förstå vad som kännetecknar och karaktäriserar det islamiska grupparbetet, kan vi antingen titta på...
hizb-ut-tahrirDet råder inga tvivel om att den islamiska Ummah har degraderats från den ställning den har åtnjutit de senaste 13 århundradena. Degraderingen omfattade alla tänkbara områden; det andliga, intellektuella, juridiska, politiska, industriella, vetenskapliga etc. Orsakerna är flera: 1. Upphävandet av...
identitet-lojalitet  I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn. Allt lov och pris tillkommer Allah som har stärkt oss med Islam, hedrat oss med Iman och förärat oss med vår mästare Mohammads profetskap, må all frid och välsignelse vare med honom. Jag vill gärna inleda med en fråga. En fråga som borde vara...
forhallandet-till-icke-muslimernaJag vittnar att det inte finns någon annan gud förutom Allah, som har rätten att lagstifta och förtjänar att dyrkas, och jag vittnar att Mohammad är Allahs sista budbärare och profet. Den korta trosbekännelsen (shahadah), som jag inledde med, är i själva verket det som skiljer muslimen från...
vikten-av-att-tanka-pa-dodenVissa saker i livet lägger vi extra stor vikt vid att tänka över, speciellt de saker som vi är intresserade av eller som vi möter. Fotbollsfantaster spenderar lång tid till att följa upp de senaste fotbollsnyheterna, vem som spelar för vem och vem som köpts av vilket lag.   Folk som är förälskade...