FAQ

Hizb ut-Tahrir stiftades år 1953 i al- Quds (Jerusalem, under den dåvarande Transjordan) av den kända muslimska rättslärda och domare Taqi ud-Din an-Nabahani (1909-1977). Partiet mötte omedelbart motstånd från de väststödda diktaturregimerna i Mellanöstern då partiet arbetar för att dessa regimer ska vältas. Partiet knäcktes inte av detta motstånd men växte sig ifrån det och är nu aktivt i mer än 40 muslimska länder.

Partiet arbetar för att återuppta det islamiska livet i de muslimska länderna. Alltså att ändra den politiska situationen i de muslimska länderna genom att etablera Khilafah (kalifatet), så att muslimerna kan leva enligt sina egna värderingar.

Det är nämligen således att sedan nedläggelsen av Khilafah (kalifatet) år 1924 har muslimerna varit underkuvade makthavare som har implementerat sekulära konstitutioner som strider emot massornas politiska- och kulturella övertygelser.

Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti som aldrig använt sig av våld och aldrig kommer att göra det. Vårt arbete består uteslutande av politiska aktiviteter då vi följer profeten Muhammads metod.

Dessutom, kan det hänvisas till dessa citat från riksadvokaten i Danmarks rapport den 19:e juni 2008: ”Åklagarmyndigheten har inga bevismässig grund för att Hizb ut-Tahrir ska ha ett olagligt syfte eller använder sig av olagliga metoder. Föreningen verkar överlägsen att önska upprätta en så kallad kalifat-stat, först och främst i de muslimska länderna. Det är inte i sig självt något olagligt när det rör sig inom lagens ramar.”

”Så länge man inte använder våld eller andra straffbara metoder, är det emellertid inte något olagligt i att arbeta för system, som skiljer sig grundläggande från den danska samhällsordningen.”

Load More