Är Hizb ut-Tahrir en våldsam organisation?

Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti som aldrig använt sig av våld och aldrig kommer att göra det. Vårt arbete består uteslutande av politiska aktiviteter då vi följer profeten Muhammads metod.

Dessutom, kan det hänvisas till dessa citat från riksadvokaten i Danmarks rapport den 19:e juni 2008: ”Åklagarmyndigheten har inga bevismässig grund för att Hizb ut-Tahrir ska ha ett olagligt syfte eller använder sig av olagliga metoder. Föreningen verkar överlägsen att önska upprätta en så kallad kalifat-stat, först och främst i de muslimska länderna. Det är inte i sig självt något olagligt när det rör sig inom lagens ramar.”

”Så länge man inte använder våld eller andra straffbara metoder, är det emellertid inte något olagligt i att arbeta för system, som skiljer sig grundläggande från den danska samhällsordningen.”