Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti som har Islam som ideologi, därför är politik partiets arbete och Islam dess ideologi. Partiet arbetar inom och tillsammans med ummah (det islamiska samfundet), så att ummah adopterar Islam som sitt mål och leds till att återetablera Khilafah (den islamiska staten) och således styr med vad Allah (swt) har uppenbarat. Hizb ut-Tahrir är en politisk grupp och ingen prästlig grupp. Inte heller är det en akademiker-, utbildnings- eller välgörenhetsgrupp. De Islamiska tankarna är själen till dess kropp, dess grund och hemligheten i dess liv.

ANLEDNINGEN TILL ATT HIZB UT-TAHRIR HAR ETABLERATS

 

Hizb ut-Tahrir har etablerats som gensvar till Allahs (swt) befallning:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Låt det uppstå en grupp bland er som kallar till det goda och

anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt.

De är sannerligen framgångsrika. [3:104]

 

Partiet har uppstått för att utveckla den islamiska ummah från den låga position som den hade nått och att frigöra den från de tankar, system och lagar som baseras på kufr, såväl som styret och påverkan från Kufr staterna. Partiet har som målsättning att återetablera den islamiska Khilafah-staten så att Allahs uppenbarelse blir den enda referenskällan gällande styret.

HIZB UT-TAHRIRS MÅLSÄTTNING

 

Målsättningen är att återuppta det islamiska levnadssättet och att sprida det islamiska budskapet till hela världen. Detta innebär konkret att få muslimerna att återigen börja leva ett islamiskt liv i Dar al-Islam i ett islamiskt samhälle där alla livets angelägenheter sköts enligt sharia. Detta innebär att halal och haram är måttstocken i den islamiska staten.

 

Det är i denna stat som muslimerna väljer en khalifah som de ger bay’ah (trohetsed) om att lyssna och lyda på villkoret att han styr enligt Koranen och Profetens (frid vare med honom) Sunnah och att han förmedlar Islam som ett budskap till hela världen genom da’wah och jihad. Partiet har även som målsättning att ge den islamiska ummah korrekt utveckling genom upplyst tänkande.

 

Partiet strävar efter att få ummah att återgå till dess tidigare styrka och ära så att hon inte längre är beroende av andra stater och nationer utan återvänder till sin rättmätiga plats som den ledande staten i världen såsom hon tidigare var då hon styrde världen enligt Islams lagar. Partiet strävar också efter att återinföra den islamiska vägledningen till mänskligheten och leda ummah i en kamp mot kufr, gällande dess system och tankar så att Islam omfattar hela världen.