Palestina

Artiklar


Videos

”Jihad är militär befrielse från en militär invasion, inte terrorism, som när västerländska stater och deras sionistiska vänner för ett krig mot barn och civila.

Jihad är den enda islamiska lösningen. Det var vårt kall igår, det är vårt kall idag och det kommer vara vårt kall imorgon. Jihad är den oundvikliga framtiden.”


Reels

Hur vi kan stötta våra syskon i Palestina och bidra till dess befrielse.

4 islamiska handlingar muslimer måste engagera sig i för att göra en verklig ändring.

Kalla till Khilafah, befria Palestina.
Muslimerna i alla delar av världen visar var de står i Palestinafrågan. Ummah står enade för befrielse medan västerländska regeringar, politiker och media samt deras agenter i våra länder, muslimernas makthavare, står för folkmord och ockupation.

Massorna i hela världen, muslimer som icke muslimer, har avslöjat makthavarnas lögner om stöd för den sionistiska ockupationsmakten och tagit kontroll över narrativet.
Befrielsen av masjid al-Aqsa och hela Palestina börjar med befrielsen från våra makthavare som skyddar ockupationen.
Vem är muslimernas ledare?

Muslimernas ledare är den som bekymrar sig för ummah och dess frågor och skyndar till ummahs undsättning, en ledare som ummah står bakom och stöttar.

Inte som dagens makthavare som ummah distanserar sig ifrån.
De som stöttar västerländska regeringars krig och förtryck mot muslimer och som muslimer förbannar dag och natt.
Palestina skyddades av en khalifah.

Det heliga landet tillhör muslimerna. Dess befrielse från ockupationen kan bara åstadkommas av att muslimerna enas bakom en khalifa, som mobiliserar en armé som driver ut våra förtryckare.

Terrorism, krigsbrott och mänskliga rättigheter är politiserade termer som används av den politiska eliten mot endast en viss grupp människor.

Går världens befolkningar fortfarande på det?


Böcker