ANVÄND DIN RÖST MEN INTE TILL VALET

Politiskt deltagande är något som världens samhällen, särskilt i väst, starkt uppmuntrar till. Målet är att medborgarna ska ha övertygelsen att de som individer kan bidra till förändring. Detta mål inkluderar alla sorters minoriteter. Denna övertygelse praktiseras olika av alla. Vad är Islams synpunkt på denna uppfattning? Hur ska vi som muslimer förhålla oss till […]

Det Islamiska Systemet

Människan utvecklas genom den tanke som hon har om livet, universum och människan samt förhållandet mellan dessa alla och det som fanns före respektive finns efter livet. Därför ska den samtida människans tanke ändras grundligt och omfattande och en annan tanke bildas så att hon utvecklas. Det är nämligen tanken som bildar uppfattningar om sakerna […]

Intellektuella Introduktion till Islam

Det är på modet att förneka Guds existens i Europa i dag. Denna nymodighet har gjort människor blinda anhängare till falska idéer istället för självständiga tänkare som med sin egen intellektuella omdömesförmåga kan frigöra och upphöja sig själva över denna flockdjursdrift. Grunden till denna förnekelse av Gud är först och främst det motbjudande förtrycket av människorna i det medeltida Europa. De […]

Shari’ah regeln om muslimernas deltagande i det politiska livet i västvärlden

Val rör sig om en sorts befullmäktigande (tawkeel). Det är ett tillvägagångssätt man använder för att välja individer med behörigheten att representera och ha fullmakt. Shari’ah-regeln gällande val är att de är tillåtna (ibahah) som en av mubah-stilarna. När val däremot är bundet till en handling, får det samma regel som handlingen själv. Val som ett tillvägagångssätt är inget […]

Profeten Muhammad Fördomar och Fakta

Ett debattinlägg som tillbakavisar några av de mest frekventa fördomar och osanningar om Profeten Muhammad (fvmh) och som förklarar hans status och betydelse för Islam och muslimer. Vem var mannen som världens två miljarder muslimer finner så älskvärd – och som blir vid upprepade gånger hånad av västvärlden?  Följande frågor som diskuteras i boken:   – Muhammad […]

Terrorism och Islams Ståndpunkt

Begreppet terrorism används av politiker och myndigheter för att beskriva särskilda våldshandlingar. När ett “terrordåd” sker i västvärlden uppstår det som regel en hetsig politisk atmosfär och ett starkt mediefokus som skapar skräck hos befolkningar om gärningsmannen är muslim. I vår tid är det visserligen nästan alltid Islam och muslimer som förknippas med terrorism. Alla […]