Profeten Muhammad Fördomar och Fakta

Ett debattinlägg som tillbakavisar några av de mest frekventa fördomar och osanningar om Profeten Muhammad (fvmh) och som förklarar hans status och betydelse för Islam och muslimer. Vem var mannen som världens två miljarder muslimer finner så älskvärd – och som blir vid upprepade gånger hånad av västvärlden?

 Följande frågor som diskuteras i boken:

  – Muhammad – sann eller självutnämnd profet?

 – Spred Muhammad sitt budskap med svärdet?

 – Är hans budksap kvinnoförtryckande?

 Få svaren och argumenten här:

 – Riktat till både muslimer och icke-muslimer, som önskar en saklig diskussion om Profeten Muhamamd (fvmh).

Ladda ned Boken