Terrorism och Islams Ståndpunkt

Begreppet terrorism används av politiker och myndigheter för att beskriva särskilda våldshandlingar. När ett “terrordåd” sker i västvärlden uppstår det som regel en hetsig politisk atmosfär och ett starkt mediefokus som skapar skräck hos befolkningar om gärningsmannen är muslim.

I vår tid är det visserligen nästan alltid Islam och muslimer som förknippas med terrorism. Alla rationellt tänkande människor, oavsett trosinriktning och ideologisk anknytning, frestas till att undra, varför just Islam och muslimer?

Syftet med detta häfte är att skapa en medvetenhet och tillföra ett nytt perspektiv till debatten om vad terrorism är och vilka aktörers terrorhandlingar man verkligen ska oroa sig för.

Ladda ned Boken