Shari’ah regeln om muslimernas deltagande i det politiska livet i västvärlden

Val rör sig om en sorts befullmäktigande (tawkeel). Det är ett tillvägagångssätt man använder för att välja individer med behörigheten att representera och ha fullmakt. Shari’ah-regeln gällande val är att de är tillåtna (ibahah) som en av mubah-stilarna. När val däremot är bundet till en handling, får det samma regel som handlingen själv. Val som ett tillvägagångssätt är inget nytt.

 

Ladda ned Boken