Intellektuella Introduktion till Islam

Det är på modet att förneka Guds existens i Europa i dag. Denna nymodighet har gjort människor blinda anhängare till falska idéer istället för självständiga tänkare som med sin egen intellektuella omdömesförmåga kan frigöra och upphöja sig själva över denna flockdjursdrift. Grunden till denna förnekelse av Gud är först och främst det motbjudande förtrycket av människorna i det medeltida Europa. De livegna levde ett eländigt liv i förtryck; icketraditionella tänkare och filosofer betraktades som kättare och brändes på bål…

Ladda ned Boken