Det Islamiska Systemet

Människan utvecklas genom den tanke som hon har om livet, universum och människan samt förhållandet mellan dessa alla och det som fanns före respektive finns efter livet. Därför ska den samtida människans tanke ändras grundligt och omfattande och en annan tanke bildas så att hon utvecklas. Det är nämligen tanken som bildar uppfattningar om sakerna samt djup rotar dessa uppfattningar. Människan beter sig i livet enligt sina uppfattningar om det; en människas uppfattning om en person som hon älskar dirigerar hennes beteende mot denna, till skillnad från en person som hon avskyr och hyser uppfattningen avsky mot, eller en person som hon inte känner och inte har någon uppfattning om. Det mänskliga beteendet är alltså knutet till människans uppfattningar. Vill vi ändra en människas degraderade beteende till ett upphöjt sådant, måste vi alltså först ändra hennes uppfattning.

 

Ladda ned Boken