Sekularisering: En assimilationspolitik

Ett häfte som tar upp ett antal punkter kring den svenska assimilationspolitiken. Syftet är att klargöra hur bl.a. integrationen, socialtjänstens kidnappning av barn och kriget mot slöjan och islamiska skolor används som vapen i assimilationspolitiken, öka medvetenheten bland muslimerna, och hur vi kan, inom islams premisser, motarbeta assimilationspolitiken.

LADDA NER BOKEN HÄR