[PRESSMEDDELANDE] NEDSTÄGNINGEN AV MUSLIMSKA FRISKOLOR VILL ÅT MUSLIMERNAS IDENTITET

PRESSMEDDELANDE
NEDSTÄGNINGEN AV MUSLIMSKA FRISKOLOR VILL ÅT MUSLIMERNAS IDENTITET


I torsdags rapporterade Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Aftonbladet att Skolinspektionen återkallar tillståndet för två muslimska friskolor efter larm från Säpo om att eleverna riskerar att radikaliseras med islamisk ideologi. Beslutet drabbar lite mindre än 300 barn.

Det är inte första gången Skolinspektionen återkallar tillstånd för muslimska friskolor och därmed stänger ned dem. För inte så länge sedan beslutades att Alazharskolan i Vällingby ska stängas ned och innan det drogs tillståndet för Römosseskolan i Göteborg in. Det här fick ske trots kritik från Stadsrevisionen mot politikers behandling av Römosseskolan samt att domstolen hade beslutat att skolan fortsatt kunde bedriva verksamheten. Förvaltningsrätten konstaterade att ”Skolinspektionens beslut är mycket ingripande och medför långtgående konsekvenser för såväl huvudmannen som barnen eller eleverna”. Dessförinnan hade ett tiotal muslimska friskolor smutskastats och sedan tvingats stänga. Trots kritiken fortsätter häxjakten mot de muslimska friskolorna och nu tvingas ytterligare två skolor att stängas ned och 300 elever tvingas byta skola.

Nedstängningen av muslimska friskolor är inget utbildningsmässigt beslut som grundar sig på dåliga resultat eller brister i undervisningen utan det är ett politiskt beslut med islamfientliga motiv. Andra skolor som kristna Immanuelskolan har fått kritik för sin dåliga hantering av hbtq-frågor och för att hbtq-personer kränks på skolan, men det har inte lett till en häxjakt mot skolan och tillståndet har inte dragits in.

Politiska partiers och politikers besatthet av Islam, rädsla för Islams framfart och avsky mot muslimernas hållfasthet vid Islam driver dem till en förlorad kamp mot Islam där nedstängningen av muslimska skolor endast är en ingrediens av många. Socialdemokraterna ville stänga ner de muslimska friskolorna men inte de judiska. Sveriges utbildningsminister, Anna Ekström, sade i förhållande till nedstängningen av muslimska skolor: ”Vi vill komma åt att barn och elever fostras i skolor som blir mer och mer olika.” Att barn fostras olika betyder enligt Ekström: ”Vi har sett fall med systematisk könsuppdelning och av åsikter som inte hör hemma i svensk skola”. Motivet bakom nedstängningen av muslimska skolor är alltså att hjärntvätta muslimska barn och sekularisera dem genom att kasta in dem i kommunala skolor där de kan fostras lika med värderingar som hör hemma i svensk skola. Därför beskrev Axel Darvik (L), kommunalråd i Göteborgs kommun, beslutet om nedstängningen av Römosseskolan som “glädjande för barnen” och menade att Römossebarnen nu skulle få “en riktig chans att bli integrerade i det svenska samhället”.

Vi har länge sagt att integration är ett verktyg för att sudda ut muslimernas identitet och tvångsassimilera barn till sekulära värderingar. Integration handlar inte om språk och jobb. En muslim ska islamiskt sett vara positiv och bidra aktivt i samhället samtidigt som man bevarar sin islamiska identitet. Men integration idag innebär att man ger avkall på sina värderingar och smälter in i samhället och dess värderingar. Är man inte integrerad så är man radikaliserad, en odefinierad anklagelse som i praktiken innebär att man inte anammar de sekulära värderingarna. Det var därför Säpo larmade om att barnen riskerade att radikaliseras med islamisk ideologi. Vad det egentligen betyder är att barnen växer upp enligt Islam. Regeringens besatthet av att bekämpa de islamiska värderingarna har lett dem att ge polisen möjlighet att stänga fler skolor, även utan bevis. Morgan Johansson, justitieminister, och Mikael Damberg, dåvarande inrikesminister, skrev i en debattartikel på DN år 2020 att ett intensivt arbete från säkerhetspolisen har stängt ned 5 skolor och de försvarade insatserna med att ”stängningen av skolor har räddat hundratals från radikalisering”.

Nedstängningen av muslimska friskolor ska därför förstås i det här sammanhanget där Islam ständigt står under angrepp och islamiska värderingar problematiseras. Det är ingen väsentlig skillnad mellan nedstängning av skolor, koranbränningar eller socialtjänstens kidnappning av muslimska barn, det är olika verktyg i assimilationspolitikens verktygslåda.

Till våra icke muslimska medmänniskor:
Era politikers hat mot Islam har drivit dem att undergräva era värderingar och principer i kampen mot Islam. Alla får ha en åsiktsfrihet, förutom muslimerna. Alla får hysa sina värderingar, förutom muslimerna. Nyamko Sabuni vill att flyktingarna från Ukraina skulle få ha egna skolor med egen läroplan, medan muslimerna inte får ha skolor med svensk läroplan. Den islamfientliga politiken kommer förr eller senare att bli samhällets undergång om tillåts fortsätta tumma på samhällets principer. Muslimer kan göra allt rätt och vinna i domstolar men då drar politiker fram sitt ess i rockärmen, Säpo, med hemliga bevis och svepande anklagelser där anklagelsen är beviset som de drabbade inte kan bemöta. År 2019 grep Säpo 5 imamer utan att presentera några bevis och de dömdes till utvisning. Är det så Sverige ska vara? En polisstat utan rättssäkerhet?

Kära muslimer:
Ni har ett gott föredöme i profeten Mohammad ﷺ när även han fick utstå förföljelse och hot pga. kampen mot Islam. Följ hans exempel: Skydda er själva och era barn med Islam, genom att studera Islam ideologiskt, kalla till den och presentera Islams lösningar till världen. Endast så kan vi göra oss immuna mot att integreras. Lita på Islams förmåga att lösa människans problem och bär den till mänskligheten.

Till de politiska partierna och politikerna:
Ni vet att er ideologi är i fritt fall och vi förstår att ni försöker rikta bort blickarna från era misslyckanden och er undergång genom att gå till angrepp mot Islam. Men er dåraktiga kamp mot Islam kommer endast att påskynda ert fall. Ni kommer aldrig någonsin lyckas sudda ut Islam från muslimernas hjärtan, för i dem bär vi sanna värderingar som inte är till salu.

Hizb ut-Tahrir Sverige
Mediekontoret

06 shawwal 1443 e.H.
06 maj 2022 e.Kr.