[PRESSMEDDELANDE] KORANEN BRÄNNS MED DEN SVENSKA STATENS VÄLSIGNELSE FÖR ATT BRYTA NED MUSLIMERNAS IDENTITET

PRESSMEDDELANDE
KORANEN BRÄNNS MED DEN SVENSKA STATENS VÄLSIGNELSE FÖR ATT BRYTA NED MUSLIMERNAS IDENTITET


På torsdagen den 14 april, Paludan, fick den högerextrema danska politikern tillstånd att bränna Koranen i både Norrköping och Linköping vilket han gjorde med massivt polisbeskydd. Det ledde till starka reaktioner från muslimerna i ovannämnda städer där polisen attackerades, polisbilar förstördes och polisen tvingades retirera. Fredag därpå upprepades likadana scener i Rinkeby och i Örebro där reaktionerna fick en större skala och några poliser fick söka vård. Koranbränningsturnén fortsätter över helgen i olika städer i södra Sverige. Rikspolischefen skrev i ett pressmeddelande att upploppen är ”ett angrepp på demokratin”

Det är inte första gången koranbränning tillåts på Sveriges gator för att provocera muslimerna och lär inte bli den sista. Enligt polisen är det möjligt att neka demonstrationer endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. En allmän sammankomst kan även förbjudas om det vid en sammankomst av samma slag tidigare uppkommit svårare ordningsstörningar eller avsevärd fara för de närvarande. Trots upprepade ordningsstörningar och säkerhetsrisker vid tidigare koranbränningar fortsätter den svenska staten och polisen att tillåta koranbränning och provokation av 10 % av Sveriges befolkning som dessutom kostar statskassan tiotusentals kronor.

Statens enorma satsning på dessa hatkampanjer, vars syfte är att bryta kärleken till Koranen och normalisera hat mot Islam, är ett tydligt bevis på att Paludan inte är en ensamvarg som agerar efter eget tycke. De högerextrema krafterna har inte uppkommit i ett vakuum. Den islamfientliga politiken som politiska partier har bedrivit i årtionden, och som under de senaste åren blivit mer uppenbar, har fött och närt till det högerextrema monstret som idag är ett verktyg för systemet att piska muslimer med för att tvångsintegrera dem och förgöra all lojalitet och kärlek till Islam och dess symboler. Därför är vi inte förvånade över att sådana hataktioner tillåts upprepade gånger trots enorma konsekvenser för samhället.

Orsaken bakom upploppen, vandaliseringen, kaoset och spänningarna i samhället är yttrandefriheten som utnyttjas för att provocera och skapa spänningar i samhället mellan olika folkgrupper. Det är ingen fråga om rätten att yttra sina åsikter utan det rör sig om rätten att håna och förolämpa en viss redan nedtrampad del av befolkningen. Inget civiliserat samhälle kan uppleva ro och samexistens mellan olika folkgrupper om man med lag tillåter, skyddar och finansierar provokation och förlöjligande. Det svenska folket borde värna om sitt samhälle genom att markera emot dessa islamfientliga aktioner som inte bidrar till annat än spänningar och förstörelser.

I torsdags, 14 april, spreds en video från moskén i Örebro på sociala medier på två poliser som svarar på frågor där dem får frågan om det skulle vara tillåtet att bränna en HBTQ- eller ”Israels” flagga varpå polisen svarar nej. Det handlar alltså inte om rätten att yttra sig utan enbart om rätten att angripa Islam. Hizb ut Tahrir / Sverige har upprepade gånger förbjudits hyra kommunala lokaler för att yttra sina åsikter och har ett flertal gånger fått sina ansökningar hos polisen nekade pga. ”lång väntetid” medan hatpredikatens ansökningar har beviljats. Samtidigt ser vi hur föräldrar vars barn har kidnappats av socialtjänsten avvisas fysiskt av polisen i centrala Stockholm. Yttrandefriheten är alltså inget annat än ett politiskt verktyg som används selektivt för att hacka ned på muslimer med.

Islam å andra sidan kräver att människan säger sanningen och står upp emot orättvisa. Islam ger folket rätt till och dessutom kräver av dem att ställa makthavarna till svars, men Islam förbjuder bestämt hån och förolämpning. Kalifatet (Khilafah) skulle, till skillnad från Sverige, skydda sina icke-muslimska medborgare mot hån och dålig behandling, vare sig från medmänniskor eller från staten. På så vis garanterar Islam ett tryggt samhällsliv för alla människor oavsett bakgrund och tro.

Hizb ut-Tahrir Sverige
Mediekontoret

15 ramadan 1443 e.H.
16 april 2022 e.Kr.