[PRESSMEDDELANDE] POLITIKERS OCH MEDIAS SEKULÄRA DESINFORMATIONSKAMPANJ BEGRAVER YTTRANDEFRIHETEN

PRESSMEDDELANDE
POLITIKERS OCH MEDIAS SEKULÄRA DESINFORMATIONSKAMPANJ BEGRAVER YTTRANDEFRIHETEN


Under de senaste veckorna har ett stort antal människor, föräldrar och familjer uttryckt ett missnöje med socialtjänstens tvångsomhändertagande av barn. Hundratals människor har protesterat, videoklipp har spridits över nätet, socialtjänstens barnomhändertagande har blivit en global nyhet. Politiker, myndigheter och media kallar dessa händelser för en islamistisk desinformationskampanj för att attackera Sverige. Även Stockholms kommun avbokade Hizb ut-Tahrir / Sveriges seminarium om socialtjänstens barnomhändertagande.

Yttrandefrihet är en grundlagsskyddad rättighet som Sverige stoltserar med, inte minst när Islam ska angripas, hånas och när Koranens ska brännas på öppen gata med polisbeskydd. När myndigheter och politiker däremot ska ställas till svars och avslöjas för sina brott är denna frihet plötsligt inte lika helig.

Flera ministrar har valt skydda socialtjänstens förbrytelser genom att vifta bort berättigad kritik med att kalla det desinformation och uppmanat till censur. Socialministern, Lena Hallgren, sa: ”Den senaste veckan har också en annan obehaglig typ av desinformation spridits. Då har det handlat om konton som hävdar att ”muslimska barn” kidnappas av socialtjänsten.”Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister, sa: ”Samtidigt ligger ett stort ansvar på de plattformar där desinformation, hat och hot sprids. Regeringen har varit drivande för att få nya regler på plats i EU för att nätjättarna ska hållas ansvariga för att ta bort olagligt innehåll online.” Andra politiker och medier försöker förvränga sanningen för att täcka för socialens brott genom att gå till angrepp mot Islam. Sabuni: ”Jag varnade för att radikala islamister var ett hot i förorterna för femton år sedan.” Ulf Kristersson sa: “Det öppna demokratiska samhället måste försvaras när islamister sprider desinformation och uppmanar till våldshandlingar” […] “Våldsbejakande islamism och politisk islam har varit ett stort problem under många år”. Hyckleriet får ett ansikte när demokratins och yttrandefrihetens fanbärare kräver av muslimer att tåla kritik när de själva inte tål det.

Politiker och medier försöker vända fokuset från det verkliga problemet genom att peka finger på Islam. Det riktiga brottet är socialens lättvindiga kidnappning av barn på vaga grunder, en drastisk och omänsklig åtgärd som förgör familjer och sätter barnen i en fruktansvärd position och ett skrämmande hälsotillstånd. Familjer och föräldrar har all rätt att kritisera och kräva ett stopp för terroriseringen av deras barn. Politikers negligering av kritiken är inget annat än ett godkännande av denna politik som endast kan förstås i ljuset av den islamfientliga politik som bedrivs i landet, nämligen en tvångsintegrationspolitik!

Istället vill media och politiker sätta munkavel på kritiker som endast använder ordet som vapen. Hizb ut-Tahrir / Sverige har än en gång fått lokalen avbokad och anmärkningsvärt stod 3 polisbilar, tiotals poliser och 6 ordningsvakter vid lokalingången för att hindra mötet. Vad är skillnaden mellan Sverige och andra polisstater som förbjuder meningsmotståndare att kritisera makthavarna? Och söker Sverige att gå i Kinas spår där myndigheterna placerar muslimska barn i koncentrationsläger för att de inte är kinesiska nog?!

Denna våldsamma politik är tecken på svaghet och avslöjar lögnen om västs påstådda tolerans och öppenhet. Integrationspolitikens misslyckande nödvändiggjorde en omställning där tvång blir huvudingrediensen.

Hizb ut-Tahrir Sverige
Mediekontoret

14 rajab 1443 e.H.
15 februari 2022 e.Kr.