[PRESSMEDDELANDE] KONSTEN ATT HÅNA BLOTTAR VÄSTS DEGRADERADE HÅNKULTUR

PRESSMEDDELANDE
KONSTEN ATT HÅNA BLOTTAR VÄSTS DEGRADERADE HÅNKULTUR


Natten mot måndagen rapporterade media om att Lars Vilks hade omkommit i en trafikolycka tillsammans med två poliser som beskyddade honom. I kölvattnet av Vilks bortgång har flera svenska politiker och även partiledare kommenterat händelsen, hyllat Lars Vilks, prisat hans så kallade konst och gått till hårt angrepp mot Islam och muslimer radikal islamism som svepskäl. Röster har höjts om att ”islamismen” har segrat, att yttrandefriheten hotas och med direkta och indirekta uppmaningar att fortsätta med hånen mot Islam och dess symboler som till exempel uppmaningen från den perversa politikern att resa en staty av rondellhunden.

Ingen muslim kan någonsin acceptera hån mot profeten Muhammad (saw) eftersom profeten är Allahs utvalde och sändebud vars liv är en del av Islam. Muslimernas nolltolerans i frågan visades klart när Frankrike sist förklarade krig mot Islam och sändebudet (saw). Västerländska och svenska politikers ivriga försök att kalla alla som avvisar hån mot profeten Mohammad (saw) för ”radikala islamister” är endast billiga trick för att tvinga muslimer till att tolerera hån mot profeten (saw). Naturligtvis kommer muslimer aldrig att finna sig i att deras profet och heder hånas, dessutom gör ingen rationell och vettig människa heller det. Ett civiliserat samhälle som vill ge sina invånare ett värdigt liv tillåter inte hån mellan människor. Ett samhälle ska garantera alla människors säkerhet och trygga tillvaro oavsett etnicitet, tro eller bakgrund. Det är dock inget vi förväntar oss att västvärlden ska förstå vars samhällen genomsyras av rasism, främlingsfientlighet, polarisering och segregation. Opinionsbildare, politiker, journalister och medier kallar Lars Vilks motbjudande bilder ”konst”. Endast ett folk som saknar moral och anständighet anser hån vara konst och uppmanar till mer spänningar i ett redan ansträngt samhälle. Det här handlar inte om yttrandefrihet, det handlar friheten att förolämpa.

Väst menar att muslimer måste tåla hån mot sin käraste profet för att yttrandefrihetens absoluthet kräver det. Men yttrandefriheten är ett politiskt verktyg som används selektivt för att slå ner på muslimer med, håna och vanhelga islamiska symboler och heligheter. Yttrandefriheten är inte absolut någonstans i världen. En man fängslades i Storbritannien år 2012 för en facebookkommetar. I Frankrike är det förbjudet att håna poliser. I Tyskland är det förbjudet att förneka förintelsen, Danmark har en lag som förbjuder nyttjande av kommunala lokaler för att yttra icke-demokratiska idéer samt en imamlag som förbjuder imamer att yttra vissa islamiska åsikter. Även här i Sverige hindrades Hizb ut-Tahrir Sverige från att nyttja kommunala lokaler för att yttra sina åsikter gällande muslimers valdeltagande och bara för ett par dagar sedan kom hovrättens dom som friade den tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg Ann-Sofie Hermansson från förtal med hänvisning till just yttrandefriheten medan hennes kommentarer lett till att systrarna Fatima Doubakils och Maimuna Abdullahis yttrandefrihet begränsats. Yttrandefriheten blir plötsligt oinskränkt när det handlar om att håna Islam. Samma väst som på hemmaplan basunerar om yttrandefriheten stödjer i den islamiska världen diktaturer som förföljer och fängslar människor pga. deras regimkritiska åsikter. Det är ett cyniskt hyckleri av allra värsta slag.

Västvärldens svaghet och snara fall blottas när politiker gräver ner sina egna värderingar för att hacka på Islam. Det bevisar att västerländska värderingar är en bluff som används när det intresset anmäler sig. Även västerländska befolkningar har börjat komma till insikt om denna bluff och tilliten till politiker och systemet har försvagats. Världen behöver ett alternativ, ett system som ger människan respekt och värdighet oavsett bakgrund, etnicitet eller tro och garanterar alla människor en trygg tillvaro utan uppvigling, polarisering och tvång att ge avkall på sina värderingar. Endast det islamiska Khilafah (kalifatet) kan garantera världen det, där människor med olika bakgrunder levt sida vid sida med respekt sinsemellan som historien visat.

Hizb ut-Tahrir Sverige
Mediekontoret

29 safar 1443 e.H.
6 oktober 2021 e.Kr.