ANVÄND DIN RÖST MEN INTE TILL VALET

Politiskt deltagande är något som världens samhällen, särskilt i väst, starkt uppmuntrar till. Målet är att medborgarna ska ha övertygelsen att de som individer kan bidra till förändring. Detta mål inkluderar alla sorters minoriteter. Denna övertygelse praktiseras olika av alla. Vad är Islams synpunkt på denna uppfattning? Hur ska vi som muslimer förhålla oss till den uppfattningen?

 

LADDA NED BOKEN HÄR