[Pressmeddelande] Assimilationspolitiken avslöjar den svenska regeringens sanna islamfientliga ansikte

Pressmeddelande
Assimilationspolitiken avslöjar den svenska regeringens sanna islamfientliga ansikte


På tisdagskvällen den 21a november sade statsministern, Ulf Kristersson, under en öppen frågestund i Göteborg att Israel har rätt till folkmord innan han rättade till sig och ändrade det till självförsvar. Det skedde samma dag som regeringen tillsatte en utredare som skulle se över möjligheterna att avlägsna utlänningar ur landet pga. brister i deras levnadssätt i det de kallar hederligt levnadssätt, samt kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl. En vecka tidigare rapporterade DN att svenska värden, enligt förslag från regeringen, ska bli ett krav för nyanlända och asylsökande för att de ska kunna ta del av bidrag och andra ersättningar. I lördags, den 25e november, rapporterade Svenska Dagbladet att Jimmie Åkesson, partiledare för regeringens stödparti Sverigedemokraterna, vill se ett omedelbart stopp för byggnation av nya moskéer och att han vill riva moskéer där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda.

Sverige har under de senaste åren hamnat i världens blickfång som en av världens mest islamfientliga länder pga. de upprepade koranbränningarna i Sverige och socialtjänstens kidnappning av muslimska barn. Statsministern försökte i ett uttalande, publicerat den 24e november på Regeringskansliets hemsida, rentvå sig från sitt klantiga misstag när han rätteligen kallade ”Israels” agerande för folkmord istället för självförsvar. I samma uttalande skriver han i ett hopplöst försök att frigöra sig själv och sin regering från deras islamfientliga politik: ”Sverige pekas, av vissa, felaktigt ut som ett islamofobiskt land och som ett land som inte respekterar religionen eller dess utövare.”

Sverige och den sittande regeringen bedriver de facto en islamfientlig politik och har gjort det åtminstone de senaste tio åren öppet och skamlöst, varken statsministerns bedrövliga försök att befria sig från sitt ansvar eller regeringens patetiska försök att anklaga alla kritiker för att driva en desinformationskampanj mot Sverige kan rädda dem.

Mitt under ett pågående folkmord har den svenska regeringen visat sitt otvetydiga stöd till den blodtörstiga terrorockupationens bombning av civila män, kvinnor och barn. Samma regeringar som i åratal bedrivit en politik för att bekämpa det de kallar för ”hedersförtryck” som innebär att förbjuda muslimska familjer att uppfostra sina barn enligt Islam, vill regeringen nu, paradoxalt nog, kräva av muslimerna ett hederligt levnadssätt för att få vara kvar i Sverige. Enda skillnaden är hur man definierar hederligt levnadssätt. När regeringen vill utöva hedersförtryck mot muslimska familjer för att tvinga dem att assimileras är det okej men när muslimska föräldrar vill uppfostra sina egna barn enligt sina övertygelser och bevara deras identitet förtjänar det fängelsestraff. Svenska politikers hyckleri vet inga gränser och bevisar falskheten i deras ohederliga frihetsideal!

Regeringsförslagen om att avlägsna utlänningar som inte anammar de svenska värderingarna och krav på svenska värden för att få bidrag är ett praktiskt uttryck för statsministerns och vice statsministerns uttalanden i augusti om att den som inte kan acceptera yttrandefriheten har valt fel land och syftade då på att acceptera Koranbränningarna. Samma mening uttryckte jämställdhetsministern, Paulina Brandberg, när regeringen presenterade förslaget och sade då: ”om det är någonting annat än dessa demokratiska värden som man önskar […] så är det helt enkelt inte här man ska bo”. Detta är regeringens entydiga islamfientliga assimilationspolitik som begraver de så kallade frihetsidealen. Det är en glasklar identitetspolitik som faktiskt bekräftar påståendet som statsministern ohederligt försökte förneka om att Sverige är ett land som inte respekterar religionen eller dess följare.

Att regeringen är i säng med ett uttalat islamfientligt parti som regelbundet kommer med islamhatande utspel och uppviglar mot muslimer bevisar dess islamfientliga inställning. För bara två dagar sedan sade regeringens samarbetspartner, Jimmie Åkesson, att han ville riva moskéer som sprider homofob eller antisemitisk propaganda. Hyckleriet får ett ansikte när uttalandet kommer från en partiledare vars parti kryllar med homofober och antisemiter. Uttalandet kommer dessutom i en tid då muslimernas moskéer bombas till ruiner i Palestina av den sionistiska ockupationsmakten som regeringen uttryckts sitt reservationslösa stöd för. Regeringens eftergivenhet till Sverigedemokraterna bevisar bara att de är medbrottslingar, särskilt när Liberalerna för bara en månad sedan ville klassa synagogor som skyddsobjekt. Det tydliga budskapet till Sveriges muslimer är att allas rättigheter ska bevaras förutom era.

Det är ovärdigt det svenska folket att representeras och ledas av en skamlig och hycklande regering som denna, som använder sig av svenska folkets röster för att slå ner mot landets muslimer och bedriva sin aggressiva assimilationspolitik. Regeringens agerande är ett uttryck för svaghet inför Islams intellektuella och ideologiska styrka som kan lösa världens problem. Det är ett försök att vilseleda det svenska folket från att komma i kontakt med Islam. Det är det svenska folkets ansvar att ställa makten till svars för deras islamfientliga politik.

Mediekontoret för Hizb ut-Tahrir i Sverige