Identitet & Lojalitet

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn. Allt lov och pris tillkommer Allah som har stärkt oss med Islam, hedrat oss med Iman och förärat oss med vår mästare Mohammads profetskap, må all frid och välsignelse vare med honom.


Jag vill gärna inleda med en fråga. En fråga som borde vara enkel, men som tyvärr har blivit komplicerad för många. Frågan lyder: vem är vi? Vad är vår identitet? Som muslimer levandes i väst talas det ständigt om för oss vem vi är och hur vi ska vara. För muslimerna i Frankrike talas de om att de ska vara franska muslimer. Och här i Sverige är det ingen hemlighet att man aldrig kan accepteras om man inte är svensk muslim. Men vad är problemet med att vara svensk muslim? Och vad är felet med att se sig själv som svensk muslim? Är vi inte uppväxta här och talar svenska? Är vi då inte svenska muslimer? Sådana frågor är helt naturliga, särskilt som vi muslimer uppväxta i Sverige inte har några problem med att lära oss svenska, vi upplever inga större problem med att utbilda oss, erhålla ett arbete eller att ha ett bra förhållande till svenskar. Men identitet är något annat än allt detta. Identitet är en fråga om värderingar. Det är en fråga om referenser och livsstil. Det är inte en fråga om var du är född; inte heller en fråga om vilket pass du använder när du ska ut och resa.

Om identitet bara var en fråga om att gå en utbildning eller att tala flytande svenska, skulle de västerländska regeringarna inte ha något problem med muslimerna. Detta är något som vi lägger märke till i hela västvärlden. De europeiska länderna har varit tydliga med att vi invandrare ska ta till oss deras värderingar.

I Frankrike har Landets förre invandringsminister (2009-2010) Eric Besson exempelvis hävdat att utlänningarna måste prata bättre franska och betonat vikten av nationell stolthet. Sedan 2007 måste alla nya invandrare gå en gratis men obligatorisk samhällskurs som under sex timmar introducerar landets historia, administrativa och institutionella system samt de värderingar och principer som ligger till grund för republiken. Större fokus ska framöver läggas på att förmedla de värderingar som majoritetsbefolkningen i Frankrike lever efter och betona jämlikhet mellan kvinnor och män och förbud mot polygami, tvångsäktenskap och könsstympning.

I Regeringens utredning om samhällsorientering för nyanlända svenskar från 2010 (Sverige för nyanlända) så har man nu antagit en viss nationell standard för vad som ska läras ut till dessa människor. Nu är det inte längre bara SFI d.v.s språk utan även värderingar, i utredningen kan man läsa: Regeringen vill också garantera ett visst innehåll i samhällsorienteringen, nämligen grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde, vad det innebär att leva i det svenska samhället, jämställdhet och respekt för ungdomars integritet.

Anders Johansson Heinö, statsvetare, säger i sin avhandling Integration eller Assimilation:

”I praktiken glider ”svensk” och integrerad ihop: den som är integrerad är svensk och den som inte är svensk är inte integrerad.”

”Man är svensk eller någonting annat, inte svensk och någonting annat (muslim, invandrare, kurd).”

Lyssna även på vad den före detta statsministern i Danmark Anders Fogh Rasmussen sa i Folketinget 27 december 2007:

”Det är regeringens långsiktiga mål att danskar med invandrarbakgrund kommer igång med arbete och utbildning i samma utsträckning som andra danskar. Men arbete och utbildning är inte tillräckliga.” Sedan fortsatte han med att säga: ”Vi ska sätta fokus på den värdemässiga aspekten av integrationen.”

I ett annat tal förklarade han vilka värderingar det handlade om: ”Det är vissa grundvärderingar som alla måste anta och respektera. Till dem hör yttrandefriheten, jämställdhet för kvinnor och män, och att vi håller religion och politik åtskilda i Danmark.”

Det är alltså mycket klart och tydligt: att vara svensk muslim betyder inte bara att man lever i väst, utan också att man adopterar västerländska värderingar. Och väst har bestämt att dessa värderingar är odiskutabla, det går inte att förhandla om dem, detta av ett enda skäl: att vi muslimer lever i väst och därför ska adoptera de västerländska värderingarna.

Med sedan när är geografi avgörande för vilka värderingar som är sanna?

Denna logik innebär att när vi reser till Indien, så måste vi adoptera de hinduiska värderingarna, och när vi reser till Nordkorea, så måste vi adoptera de kommunistiska värderingarna. Men det finns ju ingen tänkande varelse som kan acceptera denna logik!

En muslim grundar sin identitet på de sanna värderingarna; värderingar som har sin utgångspunkt i en rationell övertygelse. Den islamiska övertygelsen kräver att endast Allah ska vara referensen för allt i våra liv. Därför är Islam och de västerländska värderingarna oförenliga. Och just det är västvärldens problem.

Väst har idag insett att Islam alltid kommer att spela en roll i muslimernas liv. De vet att de aldrig någonsin kommer att kunna förändra detta förhållande. Därför har de satt vissa villkor för hur Islam ska spela en roll. Villkoren är att de västerländska värderingarna alltid kommer i första hand och att de görs till grund för ens handlande. Och vad betyder detta?

Det betyder t.ex. att när en muslimsk kvinna bär huvudduk, så är det inget problem för väst, så länge hon har valt att bära hijab som en demokratisk rätt och inte en islamisk plikt. Gör hon det på grund av sin demokratiska rättighet så har hon accepterat den västerländska identiteten.

Men vi muslimer kan inte och får inte göra västerländska värderingar till grund för våra handlingar. Grunden för muslimens handlingar ska komma från Islam:إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”När de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: ”Vi har hört och vi lyder” och dessa är de framgångsrika” an-Nour 24:51Vi hör och vi lyder! Inte att vi hör och lyder så länge som de västerländska värderingarna säger att det är ok. Inte att vi hör och lyder så länge som det ligger i våra intressen. Utan, vi lyder under alla tider. Det är detta som bildar vår identitet.

Det är sorgligt att se att några muslimer i väst har hamnat i en identitetskris. De är förvirrade, omedvetna och vet inte på vilket ben de ska stå, vem de ska se upp till, och hur de ska uppföra sig.

När de är tillsammans med familjen, uppför de sig anständigt, men så snart de har sagt hejdå till familjen och hej till vännerna, är de plötsligt helt andra personer. Dvs. de härmar den västerländska livsstilen istället för Islam.

Denna identitetskris leder till en livsstil som kan beskrivas som schizofreni. Schizofrena gagnar varken sig själva eller sin omgivning. Det värsta av allt är att många muslimer i efterhand tror att det är normalt att ha en schizofren livsstil.

Men det är inte normalt att leva ett dubbel- eller trippelliv. En muslim visar bara en sida och bär på sin identitet avsett var han är, eftersom allt man gör och allt man säger ska vara baserat på Islam:
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Säg: ’Min bön, all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, allvärldens Herre.’” ÖKm al-An’aam 6:162Detta är grundstenen i den islamiska identiteten. Islam är det mest kännetecknande för oss, oavsett var vi bor, vilket språk vi talar eller vår etniska bakgrund, så ska vi alltid göra Islam till vår enda referens:

Det är denna islamiska identitet som skakar västvärlden elit. Här är det säkert någon som ställer frågan: Varför skulle väst skakas av detta.ققُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”Säg: ’Min bön, all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, allvärldens Herre.’” ÖKm al-An’aam 6:162Detta eftersom vår identitet inte bara talar om för oss vem vi är, utan också om vilken ummah – vilken nation – vi tillhör; och vi som muslimer tillhör den islamiska nationen. Just det är ett problem för väst, särskilt när det inte är någon hemlighet att väst har många intressen i den islamiska världen.


I USA 2006 åtalades en muslim för landsförräderi, eftersom han publicerade ett videoklipp där han uppmanade till en frihetskamp mot de amerikanska styrkorna i Afghanistan. Dvs. han blev åtalad för landsförräderi, eftersom han kände större lojalitet till muslimerna än till USA.

Men är hans lojalitet till muslimerna något onaturligt? Får inte en person känna lojalitet till den gemenskap som hyser samma värderingar som man själv hyser?

Har vi muslimer inte samma övertygelse? Är vår kultur inte densamma? Är vår livssyn inte densamma? Är det då inte också naturligt att vi har lojalitet till muslimerna?وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras lojala stödjare de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis” ÖKm at-Taubah 9:71Allah har fastslagit att vår lojalitet bara riktar sig till dem som lyder Allah. Därför kan inte muslimen vara lojal gentemot andra än muslimerna. Det är inte tillåtet att hysa lojalitet gentemot icke-muslimska regeringar eller samhällen:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

”Ni som har Imaan ta inte kuffar till lojala stödjare istället för de troende. Eller vill ni ge Gud klara bevis på att ni är hycklare?” ÖKm an-Nisaa’ 4:144Hur kan vi vara lojala gentemot väst när dess soldater mördar och torterar oskyldiga muslimer i Afghanistan?

Är det rätt att den muslimska mamman, som har förlorat sitt barn i Afghanistan, inte har något värde för oss? Är det rätt att vi hör hennes rop men ändå ska fortsätta vår vardag som om allt vore normalt? Har våra hjärtan förvandlats till sten bara för att vi lever i väst? Är detta vad vår Profet har lärt oss? Profeten har sagt:


المـُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنـْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً


”Den troende är för den troende som en byggnad där stenblocken stärker varandra”? (Bukhari och Muslim)Vår ärade Profet gör det klart! Muslimerna ska vara som en byggnad, där alla delar bildar en samlad och odelbar helhet: från Jakarta till muslimerna i Marrakech, och från Sarajevo till Mogadishu. Vi är en nation! Vi är en kropp!

Den islamiska ummah behöver vår hjälp. Därför får vi inte tänka egoistiskt, för det är precis vad de västerländska politikerna önskar. De drömmer om att slita oss loss från den islamiska världen och göra oss till en likgiltig minoritet som betraktar sig själv som europeiska muslimer; en minoritet som bara är upptagen med lokala frågor.

Vi ska inte bekymra oss om den lokala muslimska gravplatsen när väst gräver massgravar åt muslimerna i Afghanistan! Vi får inte tänka på hur det går med vår egen lokala moské när vi vet och ser hur amerikanerna förstör hundratals moskéer i Irak!

Att vara lojal gentemot muslimerna betyder att man inte sviker dem, såsom vår Profet har sagt:المـُسْلِمُ أَخُو المـُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ

”Den troende är den troendes broder, som varken undertrycker eller sviker honom.” (Muslim)Så, låt oss inte svika våra bröder och systrar! Låt oss inte vara svekfulla, utan modiga och starka. Vi ska ha styrkan att stå fast vid Islam. Vi ska ha den styrkan som krävs för att stå fast vid vår islamiska identitet.

För vad är större och mer ärofullt än att stå fast vid sanningen, och förklara, stolt och med huvudet högt, att man är en av muslimerna:وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

”Och vem talar bättre än den som kallar till Allah, handlar rätt(färdigt) och säger: ’Jag är en av muslimerna’.”? ÖKm Fussilat 41:33