Ännu ett försök att få muslimerna att avsäga sig sin islamiska identitet

Den 25:e april 2017 kom det fram i media att en pedagog som jobbar på en grundskola i Luleå anmälts för hets mot folkgrupp efter att i samband med ett moskébygge kallat profeten Muhammad för pedofil och anklagat Islam för att vara kvinnoförtryckande. Pedagogen fick trots det behålla jobbet eftersom att verksamhetschef för grundskola vid Luleå kommun ansåg att uppsägning av pedagogen inte var möjligt då yttrandefriheten hindrar det.

På fredagsmorgonen den 11:e augusti rapporterade diverse medier om två lärarvikarier som fick lämna sina jobb på skolan för att ha misstänkts för att kanske ha koppling till extremism. De fick sparken på inga som helst grunder annat än misstankar om extremism som i sig är en oerhört svag grund. Att sparka anställda efter magkänsla och misstankar banar vägen för systematisk särbehandling av människor med andra övertygelser och leder i sin tur till spänningar och splittring i samhället vilket skadar den samhällsfrid som alla ska ha för ögonen.

Häxjakten på muslimerna fortsätter i syfte att distansera de från deras islamiska livsåskådning och bryta ned deras islamiska identitet. Extremism är bland de senaste termerna som används för att stämpla vissa idéer som farliga och för att skrämma folkmassorna för. Termen extremism används av västerländska politiker istället för alla idéer som inte är demokratiska för att kunna försvara sitt sekulära meningstyranni trots att man utåt viftar med mångkulturens och yttrandefrihetens fana. Yttrandefriheten är i praktiken inget annat än ett ohederligt verktyg i politikers händer som de använder när de anser det passande.

Detta är ett försök att få muslimerna att välja mellan att få vara en vanlig medborgare i Sverige med lika möjligheter eller att bevara sin islamiska identitet genom att tabubelägga vissa delar av islam. Vi försäkrar arbetsledare, politiker och media att muslimernas val är självklart. Muslimerna håller fast vid Islam och kommer att göra det i all framtid.

Det är muslimerna som strävar efter att vara en aktiv del av det här samhället och bidra till det men det är företagare, arbetsledare, politiker, media och EU-domstolen senast som vidtar sådana åtgärder som bidrar till isolation och segregation i samhället genom att stänga ute muslimska kvinnor i slöjan och andra muslimer som vägar avsäga sig sina islamiska värderingar.

Denna hets mot Islam kan bara ses som ett tecken på oförmåga och intellektuell fattigdom från den västerländska kulturens sida att presentera endast ett hållbart argument mot Islam. Vi inom Hizb ut-Tahrir uppmanar därför till en ärlig debatt om Islam istället för att gömma sig bakom skamfullt agerande som inte alls är lämpligt för representanterna för ett samhälle som säger sig vara öppet och välkomnar människor oavsett bakgrund, åsikter eller övertygelser.

Hizb ut-Tahrir