Valfläsk på muslimernas bekostnad

Pressmeddelande

Valfläsk på muslimernas bekostnad

Våren har precis kommit och i det kalla vädrets iskyla vill politikerna inte lämna några tvivel om att muslimerna måste frysas ut. En ny vår och en ny våg av politikernas häxjakt tar fart. Lägligt till riksdagsvalet i september.

Under de senaste veckorna har flertalet politiker och riksdagspartier uttalat sig i negativ klang vad gäller Islam och muslimer. Böneutropet i Växjö, burkinin i Mjölby och lagförslaget från Socialdemokraterna om att förbjuda religiösa skolor är några exempel.

Det är inte första gången muslimerna blir måltavlor här i Sverige, och lär inte bli den sista, där de tidigare har känt sig trygga och välkomnade; men med den politiska kursens sväng i västvärlden har vågen blivit för stark, även för toleranta Sverige, att stå emot.

Islam och muslimer har år efter år utsatts för angrepp från politiker till dess att det har blivit vardag för Sveriges muslimer. Det märkvärdiga i det här drevet är dock att samma politiker snart kommer att söka sig till moskéerna för att fiska till sig röster. Den fråga som anmäler sig är: kommer muslimerna att gå på sedvanligt valfläsk eller har de lärt sig en läxa? Vi ser att samma partier som vill göra livet surt för muslimerna visar en falsk ömhet och snällhet under moskébesöken när valet närmar sig. Det är samma politiker som under de 3 föregående åren har behandlat muslimerna som eventuella brottslingar eller syndabockar för samhällsproblemen.

Det undgår inte muslimerna att politikerna endast bryr sig om sitt eget intresse. Det spelar ingen roll vilken fana de går under. När det inte är till deras fördel trampar de på det som om det inte existerat, även om det är deras egna principer och värderingar. Sekulär demokrati visar nu sitt sanna ansikte. Efter kommunismens fall och nu när Islam utgör det enda alternativet för den bankrutta kapitalistiska ideologin som inte vågar se sanningen i vitögat och ta itu med de riktiga och rejäla problem som har grumlat och fortsätter grumla människors tillvaro till mänsklig oigenkännlighet. Psykisk ohälsa, objektifiering av kvinnor, orättvis resursfördelning och gängkriminalitet är exempel på sådant som ett samhälle måste klara av att hantera. Politikernas, som representerar ideologin, oförmåga att lösa dessa problem beror på ideologins oduglighet som har gett upphov till problemen. För att undanhålla odugligheten för folket måste de sysselsätta folket med något annat, ett obefintligt monster som behöver bekämpas med alla medel, nämligen Islam. Därför väljer de att istället att hacka ner på Islam och muslimer, som bär på lösningarna till problemen, för att dölja sitt misslyckande, vinna poäng inför valet och vilseleda folket med att skrämma dem för Islam. Det är ideologin som generar detta individuella tänk och är sålunda inte specifikt för enstaka politiker. Alla politiker faller offer för det och den ökande islamfientligheten i västvärlden är ett bevis på det.

Sekulära system är slutna kring sekularism. Några yttre influenser får inte förekomma. Detta hindrar förstås inte att sekulära slår sig för bröstet och stoltserar sig som pluralismens fanbärare.

Muslimer är inte emot debatt och diskussion, men kan inte låta sig tvingas till att finna sig i ansvarslösa uttalanden och anklagelser. Det ska stå klart att muslimerna, till skillnad från demokratiska politiker, aldrig kommer att lämna sina principer och övertygelser oavsett hur stor pressen än är. Dessa värdelösa smutskastningskampanjer och försök att få muslimer att vika sig kan därför upphöra! Med det sagt vet vi också att det inte kommer att ske i en tid då islamfientliga kommentarer innebär politiska poäng. Hur länge detta än fortsätter eller ökar i intensitet, kommer muslimerna inte att ge avkall på Islam eller ändra den. Hyckleriet och svagheten i de sekulära värderingarna kommer istället att avslöjas.

Mediakontoret i Hizb-ut-Tahrir Skandinavien

18/3-2018