Öppet Brev från Hizb ut-Tahrir till den bangladeshiska tyrann regimen

Till tyrann regimen i Bangladesh, Hizb ut Tahrir varnar er för konsekvenserna av att tortera våra systrar och kräver att ni omedelbart befriar från fängelsehålorna i Bangladesh.

Söndagen den 30:e augusti, 2015, grep polisen i Uttara, Dhaka två kvinnliga medlemmar av Hizb ut-Tahrir. Deras enda brott var att bjuda in sina bekanta att delta i en online-islamisk konferens som Hizb ut-Tahrir fredagen den 4:e september 2015 hade arrangerat med titeln ” Emerging Khilafah . . . The inevitable transformation of Bangladesh’s Politics and Economy.” Efter att ha misslyckats med att konfrontera männen i Hizb ut Tahrir, tog tyrannen Hasina till desperata och fega handlingar mot uppriktiga muslimska kvinnor. Deras häktning följdes av tortyr, i vilken en av systrarna blev ordentligt misshandlad. Tortyren var så allvarlig att en av systrarna blödde från olika delar av hennes kropp och lämnade henne medvetslös.

Vilket hot orsakade dessa ädla döttrar av Ummah med att vinna över människor till plikten att arbeta för etablerandet av kalifatet? Allah (Upphöjd vare Han) berömmer de i sin bok:

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين

”Och vem talar bättre än de som kallar till Allah, handlar rättfärdigt och säger; jag är en av muslimerna?”

Dessa fruktansvärda tortyrhandlingar mot våra systrar är inget nytt för de troende, vi minns när Quraish torterade den första martyren av islam, Sumayah (ra) till döds viagra za ženske. En kvinna som stod fast vid sanningen! Sumayahs uppoffringar ekar i hela världen just nu när våra döttrar, systrar och mödrar torteras och dödas för sin kärlek för Allah (Upphöjd vare Han) och Hans Sändebud (frid och välsignelser vare med honom).

Till de inflytelserika i Bangladesh: era systrar torteras för att hålla fast vid Allahs (Upphöjd vare Han) befallningar, och de torteras på uppdrag av Delhi och västvärlden. Var är er ära? Ni stödjer tyrannen Hasina i hennes öppna ”krig mot islam” vilket leder till Allahs (Upphöjd vare Han) vrede och medför straffet i både detta och nästkommande liv. Vi uppmanar er att stå upp, vara modiga och uppfylla er plikt. Ni har en skyldighet att rädda era systrar från den brutala tortyren och befria dem från fängelset.

Må Allah (Upphöjd vare Han) fylla våra systrars hjärta med tålamod och ro, lösgöra dem från sin fångenskap, straffa deras förtryckare och täcka dem med Sin nåd och må Allah (Upphöjd vare Han) höja deras status i både dunya och akhira på grund av deras tålamod och uppoffringar. Må Allah SWT avlägsna förtrycket i våra länder och skänka oss Sina välsignelser genom att återupprätta Khilafah som följer profetens (frid och välsignelser vare med honom) metod i våra länder.

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt]