Pressmeddelande om Skolattacken i Trollhätten

Ett svärd som vapen för dödlig terror – och terrorbegreppet som ett svärd mot muslimerna

Torsdagen 23/10 2015 var en mörk dag i svensk historia. En ung maskerad man gick in i en skola i Trollhätten där han, beväpnad med ett svärd, dödade två personer och skadade ytterligare två. Ögonvittnen berättar hur gärningsmannen gick med siktet inställt på studenter och lärare med utländskt utseende, medan han pratade och tog bilder med etniska svenskar.

Svensk polis har, efter att ha sökt hans hem, hittat högerextremistiskt material och ett personligt brev, och drog därmed slutsatsen att det ”nog” var ett ”hatbrott” med rasistiskt motiv.

Både polis och media har kategoriskt undvikit att använda termen terror och hänvisar till osäkerheten gällande motivet och att man därför måste vara försiktig med att använda en sådan stark term. Denna försiktighet är uppenbarligen endast tillämplig när det gäller icke-muslimer. I danska medier blev Breivik-fallet omedelbart “ett tydligt al-Qaida-uppdrag”, men ändrades snabbt till handling av en mentalt störd ensamvarg. Vi såg motsatsen förra året i Köpenhamn där de, både från politikernas håll och i media, strödde terrortermen omkring sig redan innan det fanns någon kännedom om vare sig gärningsmannen eller motivet. Och var är alla journalister nu med sina frågor om var, hur och av vem den här personen blev ”radikaliserad”? Varför uteblir politikers och medias envishet att använda termerna ”terror” och ”radikalisering”, när förövaren är en vit, skandinavisk icke-muslim?

Först och främst, skulle beteckningen av detta angrepp som terror, från officiellt håll, tvätta bort den politiserade kopplingen mellan Islam och terror, och innebära att man måste inse att de själva, än en gång, har skapat ett höger-radikalt monster. Som i hela Europa, är detta tydligen ett resultat av en omisskännlig högerextrem vändning, som dominerar och som på några ställen manifesteras våldsamt. Detta är också tydligt på den politiska arenan i Sverige, där det högerextrema partiet ”Sverigedemokraterna” är på frammarsch och de liberala ”Moderaterna” har nyligen föreslagit skärpning på området invandring. Bara dagen efter attacken har fler än 30 svenska skolor fått hot om angrepp, vilket har skapat rubriker som ”Sverige i skräck”.

För det andra är slaget om användningen av ”terror-kortet” viktigt, eftersom det har blivit ett politiskt verktyg, som används för att skrämma den västerländska befolkningen att acceptera hunsning av muslimer genom omåttlig skärpning av lagar, övervakning, hemliga rättegångar, administrativa deportationer och liknande. Alla är saker som vanliga människor inte skulle acceptera under andra förhållanden än falskt och politiskt frammanad rädsla.          

Junes Kock

Medierepresentant för Hizb ut Tahrir i Skandinavien