KHILAFAHS FRÅNVARO ÄR ANLEDNINGEN TILL MUSLIMERNAS LIDANDE VÄRLDEN ÖVER

Allah sände profeten Muhammadmed vägledningen som en barmhärtighet till mänskligheten för att organisera människans liv och se efter världen. Profeten arbetade 13 år i Mecka både slitsamt och ihärdigt för att manifestera budskapet som Allah uppenbarade till honom i en stat fram till att Allah ﷻ välsignade honom ﷺ med ansar i Medina som gav honom stödet och etablerade den första islamiska staten som styrdes av profeten ﷺ själv.

För 100 år sedan, den 28 rajab 1342 e.H., motsvarande den 3 mars 1924 e.Kr., lyckades kolonialmakterna med Storbritannien i spetsen och med hjälp av turkiska och arabiska nationalister tillintetgöra det islamiska kalifatet som profeten ﷺ hade etablerat. Sedan dess har vår Ummah styckats, våra landområden delats, våra syskon förföljts, våra resurser plundrats och exploaterats, vår värdighet förringats, våra syskon mördats och massakrerats, våra länder bombats och ruinerats, våra heligheter och symboler vanhelgats, vår heder överfallits. Även här i väst har muslimerna farit illa, praktiserandet av Islam försvåras, moskéer stängs ned i vissa länder, islamiska praktiker som kriminaliseras efter att politiker och media angriper Islam vilket driver rasistiska parter i samhället att vandalisera moskéer och angripa våra syskon på gatorna.

Sedan kalifatet föll för 100 år sedan är det inte bara muslimerna som drabbats, utan hela mänskligheten har lidit och fortsätter att lida pga. Islams, Skaparens barmhärtiga organisations, frånvaro. Världen har under kapitalismens envälde drabbats av kriser och lidit på alla plan. Den ekonomiska terrorn som fördelar resurserna ojämnt gör den rika rikare och den fattiga fattigare. Det har orsakat extrem fattigdom, hemlöshet och att miljontals människor lever utan grundläggande förnödenheter som mat, vatten och tak över huvudet. Det vidriga sociala livet som fött abnorma relationer, våldtäkter, våld i nära relationer och tusentals barn som inte vet vem deras pappa är. Kapitalismen har omvandlat människan till maskiner som orsakat psykisk tortyr, depression, människor som lever på antidepressiva medel som i många fall slutar med självmord. Även klimatet och djuren lider under kapitalismens omänskliga livssyn som maximerar produktionen för att kapitalägarnas intressen ska tjänas. Kapitalismen är en ideologi som föder och göder kriser – och världen lider i kalifatets frånvaro.

Muslimer:Vi var den bästa ummah sänt till mänskligheten när vi höll fast vid Allahs ﷻ rep, tillämpade shari’ah och såg efter världen. Vi har övergått till att vara en oduglig, degraderad, betydelselös ummah som förödmjukas av allt och alla. Vi har potentialen att återta vår position som den ledande staten i världen bara vi etablerar Khilafah, tillämpar Allahs ﷻ shari’ah och påbjuder det som är rätt och förbjuder det som är fel. Profeten Muhammad ﷺ säger: ”Den som dör utan en bay’ah (till en kalif), dör en död av jahilia”. Imam Ahmad säger: ”Fitna är när människorna inte har en imam (kalif)”. Allah ﷻ har skapat oss för att vi ska dyrka Honom och Han har nedsänt en vägledning som ska organisera vår dyrkan. Vi kan inte dyrka Allah ﷻ såsom Han vill utan en stat som manifesterar budskapet, skyddar den från förvrängning och skyddar ummah från yttre aggressioner.

Vi måste arbeta för det som profeten ﷺ och hans sahaba arbetade för i Medina och enligt samma metod. Vi måste arbeta för att etablera Khilafah i den islamiska världen. Vi måste arbeta politiskt och intellektuellt genom att utmana tankarna och presentera Islam precis som den uppenbarades till profeten ﷺ, som lösning på västs och hela världens problem utan att tillmötesgå västvärldens krav på att reducera Islam till endast en religion, dvs. något som är begränsat till moskén. Det är den enda islamiskt tillåtna vägen. Om vi inte lever upp till ansvaret, kommer Allah ﷻ att byta ut oss mot ett annat folk som förtjänar Hans seger.

(وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم)

”Om ni vänder er [ifrån Honom], skall Han låta andra människor inta er plats, och de kommer inte att likna er.” [Muhammad: 38]

Västvärlden och deras agenter i den islamiska världen har tappat masken och smyger inte med att kampen idag handlar om att bekämpa Islam och förgöra muslimernas identitet även om det skulle innebära att de undergräver sina egna värderingar och tummar på sina principer. Väst gör allt för att angripa Islam och försvåra livet för muslimerna för att avleda sina befolkningar från bristerna i sitt eget system som idag är väl synliga och systemets misslyckande. Väst försöker chanslöst att vilseleda folket från att söka sig till andra alternativ för demokrati.

Khilafah är det enda systemet som kommer att lösa världens problem och rädda mänskligheten. Khilafah behandlar människan i egenskap av just människa och garanterar säkerheten. Khilafah behandlar alla människor, oavsett tro eller bakgrund, lika. Khilafahs ekonomiska system tillåter tre äganderätter: privat, allmän och statligt ägande som garanterar att ingen får äga allmän egendom som tillhör folket så att resurserna inte cirkulerar mellan de rika och fördelar istället resurserna rättvist mellan alla människor. Människors grundläggande behov garanteras. Khilafah bevarar även familjelivet genom att organisera mannens respektive kvinnans roll så att de kompletterar varandra och inte konkurrerar med varandra som fallet är i väst. Det för med sig ett stabilt familjeliv där barn kan växa tryggt istället för att förloras på gatorna i kriminalitetens träsk som så sker i hela västvärlden där demokratin härjar.

För detta mäktiga mål grundades Hizb ut-Tahrir, vägvisaren som inte ljuger för, bedrar eller sviker sin ummah. Hizb ut-Tahrir är den sannolikaste kandidaten för rädda muslimerna och hela mänskligheten från kapitalismens förtryckande envälde. Hizb ut-Tahrir har förberett allt som krävs för det och klargjort alla system som behövs i samhället i detalj för att ta hand om människor och lösa deras problem, vare sig det är sociala, ekonomiska, politiska, utbildningsmässiga eller andra problem. Hizb ut-Tahrir har även presenterat en konstitution Khilafah härledd från Koranen och profetens ﷺ Sunnah. Hizb ut-Tahrir arbetar bland muslimerna för att Ummah ska anamma detta projekt och stötta Hizb ut-Tahrir samt arbeta för att etablera Khilafah i den islamiska världen och rädda mänskligheten.

Vår förnedring beror inte på Islam, utan snarare att vi vände Islam ryggen genom att distraheras från vårt syfte som är att leva för Islams skull och under Islam samt att vi inte gjorde det som krävs för det och nöjde oss med enstaka delar av Islam istället för att adoptera hela Islam såsom Allah påbjudit. Det är nu dags att Ummah återgår till sin rätta ställning. Vi kan nu påtagligt se hur västerländska system är svagare än att kunna hantera ett virus, lösa fattigdom eller att ens utplåna rasismen som fräter sönder deras samhällen. Demokratins systemfel är uppenbara och västerländska regeringar försöker dölja sina brister för att vilseleda folket från det riktiga alternativet som kommer att lösa deras problem.

Västerländska ledare uttalar sig från tid till tid om sin rädsla för Khilafahs snara återkomst. Khilafah har kommit att vara ett faktum och kämpar för att försena det. Storbritanniens tidigare premiärminister sa ”Vi möter en rörelse som strävar mot att tillintetgöra Israel, köra ut väst från den islamiska världen, etablera en islamisk stat som ska tillämpa shari’ah i den islamiska världen genom att etablera Khilafah för hela den islamiska världen.” Detta är vad de tror på, vad tror vi då på när Allahs ﷻ löfte är:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)

”Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.” [an-Nor: 55]

och Khilafah är profetens ﷺ glada budskap till sin Ummah:

(ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة)

”Sedan kommer ett kalifat enligt profetskapets metod” [Musnad Imam Ahmad]

Hizb ut-Tahrir Sverige

22 rajab 1442 e.H.
6 mars 2021 e.Kr.