VIKTIGA INFALLSVINKLAR GÄLLANDE FRANKRIKES SENASTE ATTACKER MOT ISLAM

1. Angrepp mot profeten är angrepp mot hela Islam!
Angreppen mot profeten Muhammad ﷺ är inte bara ett angrepp mot hans ﷺ person. Profeten är Islam; hans status kommer från uppenbarelsen som han representerar. Angreppen är alltså ett angrepp på Islam som profeten ﷺ representerar.

2. Angrepp mot Islam är en medveten, uttänkt politik
Angreppen mot profeten ﷺ är inget avvikande, extremt fall av några enstaka rasister, utan det är en vedertagen politik i väst. Macrons påstående om att Islam är i kris är ett av i raden av exempel på det. Politikers attacker på Islam och muslimer, medias överfokusering på muslimer, tillåtelsen att bränna Koranen av västerländska regeringar, urinering på Koranen och ”Burn a Quran day” är bara ytterligare exempel på en atmosfär och politik som har arbetats fram.

3. Varför denna politik?
Sekulära västvärlden antog att muslimerna som flyttade hit skulle förtrollas av de västerländska värderingarna och anamma dem på Islams bekostnad. Till deras förvåning misslyckades deras så kallade civiliserade värderingar och livsstil med att överträffa de islamiska värderingarna som muslimerna på inga villkor ger avkall på – trots de enorma problemen muslimerna lider av. Deras nederlag tvingade dem att byta taktik för att genom tvång och förbud assimilera muslimerna. De koloniserade muslimernas länder, styckade landområden, exploaterade resurserna, mördade folket, bombade och ruinerade hela samhällen men muslimerna stod fast vid Islam! De insåg att muslimernas kärlek till Allah, Hans sändebud ﷺ och Koranen var ett hinder för deras assimilationsförsök. Därför kom attackerna mot profeten ﷺ och attentaten mot Koranen. För att bryta ner muslimerna och sätta dem i press.

4. Provokation föder reaktion
Det är helt naturligt att provokation och angrepp föder reaktioner och försvar. Det är omänskligt att kräva av människor att inte bry sig om det man älskar mest. Reaktionen kommer, frågan är hur denna reaktion tar form. Då är det provokatören som bär (med)ansvaret för den avsedda reaktionen. Vill man undvika reaktioner – som, för den delen, inte kan kontrolleras – ska man sluta med provokationer. Våldsamma reaktioner är inte Islams väg att gå, det uppfyller endast deras agenda, gynnar väst i smutskastningen av Islam och rättfärdigar deras krig mot oss. Men väst är inte i position att prata om våld. Våld, slakt, mord och tyranni är deras produkter. Frankrike och resten av världen har gjort ett enormt problem av att EN lärare halshuggits medan Frankrike halshuggit tusentals och åter tusentals afrikaner, algerier i synnerhet, samt poserat med deras huvuden, något som ISIS fått inspiration ifrån. Frankrike har dessutom ställt ut offrens kranier i museum och skrutit om det.

5. Yttrandefriheten: ett politiskt verktyg.
Bortsett från att yttrandefriheten är en fara för ett utvecklat samhälle med mångfald och samexistens, bortsett från att yttrandefriheten föder en hånkultur som skapar osämja och spänningar i samhället och bortsett från att yttrandefriheten i själva verket är ”friheten att håna”, är yttrandefriheten ett politiskt verktyg som används selektivt för att trakassera och hunsa muslimer med. Ett angrepp på judar är antisemitism medan en attack på Islam och muslimer är yttrandefrihet. Att bränna Koranen är yttrandefrihet medan att skända en flagga brottsligt. Att håna profeten ﷺ och provocera en nation på närmare 2 miljarder människor är yttrandefrihet medan att kalla en president psykiskt sjuk är oacceptabelt och kränkning enligt EU. Att avbilda profeten ﷺ som en rondellhund och terrorist är yttrandefrihet medan hakkors är förbjudet.

6. Vilka följder medför detta för muslimerna?
Macron och andra politiker i världen inklusive Ulf Kristersson, Annie Lööf och Nyamko Sabuni skyndade sig till att anklaga ”radikal extremistisk våldsbejakande islamism” för mordet. Allt för att fortsätta svartmålningen av Islam och skapa ett monster som ska bekämpas. Men för att inte kalla det Islam använder de ord som ”islamism”, ”våldsbejakande” och ”radikala” för att sedan utnyttja det för att bekämpa islamiska värderingar och kriminalisera praktiker. De skrämmer folket för att sedan amputera Islam och framställa en sekulariserad version av Islam, en fransk eller svensk Islam. Macron pratade direkt om att det inte längre är acceptabelt för muslimer att ha speciella praktiker som att avstå från att äta samma mat som alla andra, att inte simma könsblandat eller att inte skaka hand med det motsatta könet. Det innebär alltså att muslimer måste äta gris som alla andra och dricka alkohol och assimileras fullständigt i de sekulära värderingarna.

Av Yosef Ahmad