[PRESSMEDDELANDE] HIZB UT-TAHRIRS KAMPANJ: ”TILL 100 ÅRS-MINNET AV TILLINTETGÖRANDET AV KALIFATET: MUSLIMER, ETABLERA DEN!”

PRESSMEDDELANDE
HIZB UT-TAHRIRS KAMPANJ: ”TILL 100 ÅRS-MINNET AV TILLINTETGÖRANDET AV KALIFATET: MUSLIMER, ETABLERA DEN!”

Hizb ut-Tahrir har under den senaste månaden genomfört en kampanj ”Till 100-årsminnet av tillintetgörandet av kalifatet: Muslimer, etablera den!” som bestått av ett antal olika aktiviteter såsom några videos, utdelning av kampanjblad, interaktion med muslimer och ett flygblad riktad till muslimerna.

Kampanjen handlade om att påminna muslimerna om kalifatets fall för 100 år sedan. Islam kan inte existera fullt ut utan kalifatet som är Islams verkställande organ. Kalifatet utgör dessutom det verkliga alternativet som löser världens problem vilket gör det föremål för smutskastning och förvrängning för västerländsk media och politiker för att vilseleda folket från det. Kampanjen och dess innehåll har diskuterats flitigt i samhället, på sociala medier och även bland vissa politiker. Kampanjen har till och med fått en stor medial uppmärksamhet, dock med ett flertal felaktiga påståenden om partiet och rapporteringen har som helhet varit manipulativ och oanständig.

I ljuset av allt detta vill vi, Hizb ut-Tahrir / Sverige, slå fast följande:

  1. Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti, grundat uteslutande på Islam, som arbetar för att återuppta det islamiska livet genom att återetablera kalifatet i den islamiska världen. Hizb ut-Tahrir arbetar i västvärlden för att beskydda muslimernas identitet genom att informera och kultivera muslimerna med Islams idéer samt sammanknyta dem till muslimernas globala ummah (gemenskapen) samt dess viktiga frågor. Alltså arbetar Hizb ut-Tahrir inte för att störta systemet i Sverige eller i något annat land i väst.
  2. Hizb ut-Tahrir har en klar och tydlig fastlagd metod för förändring härledd från de islamiska texterna. Hizb ut-Tahrirs metod är intellektuell och politisk som går ut på att utmana tankarna i samhället och presentera alternativ. Det är ett välkänt globalt faktum att Hizb ut-Tahrir inte ägnar sig åt våldsamma metoder då vi anser det vara ett brott mot Islam och profetens lära.
  3. Det förvånar oss inte att en del medier ägnar sig åt lögner och manipulation i sin rapportering. Det är dock anmärkningsvärt att dessa mediekanaler ägnar sig åt ohederliga och dessutom amatörmässiga metoder för att inte åstadkomma någon riktig nyhet. Hos Hizb ut-Tahrir finns inga hemligheter, vi kallar till våra idéer både självsäkert och öppet i samhället, till skillnad från media som smyger under täckmantel, och det räcker för media att ställa en fråga för att vi ska besvara den istället för att ställa till med en cirkus som inte kommer med något nytt och därutöver rapporterar direkt felfakta, som inte stärker tillförlitligheten direkt. Till följd av medias manipulativa rapportering har Hizb ut-Tahrirs närvaro blivit en nationell fråga som kommenterats av vissa politiker utan att överhuvudtaget representera vårt budskap eller åsikter korrekt och ärligt.
  4. Hizb ut-Tahrir grundades år 1953 i Jerusalem. Sedan dess har partiets arbete varit öppet och utmanande. Hizb ut-Tahrirs starka övertygelse, mod och ihärdighet är hemligheten bakom partiets uthållighet med diktaturerna i den islamiska världens brutala behandling av våra medlemmar. Det är pinsamt att en del media trots upprepade klargöranden om att Hizb ut-Tahrir inte arbetar för att etablera kalifatet i Sverige eller någon annanstans i västvärlden insisterar på att spinna vidare på lögnen. I kalifatet lever alla människor, oavsett tro eller bakgrund, sida vid sida i samhället. Icke muslimer i kalifatet har sina rättigheter garanterade och välbehållna och får dessutom ha egna domstolar för att döma i frågor som berör dem sinsemellan.
  5. Den intellektuella svagheten hos eliten i väst och västerländska politiker samt oförmågan att möta argument med argument driver dem att föra en skrämselpolitik som ämnar till att skrämma människor och muslimer, avskilja oss från samhället och skapa immunitet genom lögner. Istället för att bemöta våra argument öppet och ärligt bemöts vi med taktiker som syftar till att demonisera oss för att avslöja och göra den intellektuella svagheten och oanständigheten uppenbar. Lögnen om yttrandefriheten visar sig tydligt för den som vill se när demokratins meningsmotståndare, som inga brott begår, demoniseras och när politiker uppviglar mot dem i hopp om att sätta munkavel på dem.
  6. Vi inom Hizb ut-Tahrir slår fast att varken dessa eller andra metoder kan skrämmas oss till att sluta arbeta för Islam och sprida våra tankar. Vår övertygelse och beslutsamhet är mäktigare än alla skrämseltaktiker som ni kan komma med. Islam är på uppgång i hela världen och muslimerna i Sverige är en del av denna intellektuella och politiska återupplivning. Att etablera kalifatet i den islamiska världen är muslimernas globala angelägenhet som berör alla muslimer i hela världen.

أقيموا_الخلافة#
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
خلافتکوقائم_کرو#

Hizb ut-Tahrir Sverige
Mediekontoret

29 rajab 1442 e.H.
13 mars 2021 e.Kr.