Koranen bränns med den danska regeringens välsignelse

Medan cirka 1000 muslimer stod i bön på Christiansborgs slotsplads, fredag den 22 mars till stöd för de muslimer som gick martyrdöden till mötes i Christchurch, Nya Zeeland – och för att hålla politikerna, i Danmark och i väst, ansvariga för det hatiska och fientliga klimatet mot Islam och muslimer, som medför övergrepp och brott som den grymma massakern i Nya Zeeland – pågick ännu ett hatiskt utfall mot Islam några får hundra meter bort.

Några få usla personer hade tagit plats på den andra sidan av kanalen, där de slog på, kastade och till slut brände Koranen. Detta, med myndigheternas tillåtelse och skydd. Flera var snabba att kritisera den Hizb ut-Tahrir, som stod för arrangemanget på slottstorget, för att ha provocerat denna föraktliga handling, medan belackarna förglömde att liknande hatiska aktiviteter, där Koranen blev påtrampad och bränd, under en längre period har ägt rum runt om i landet.

Varenda gång har dessa kränkningar av Koranen skett med myndigheternas tillåtelse och skydd. Detta medan den så kallade ”predikantlagen”, som infördes för att förbjuda imamer att predika Islams värderingar och regler, om de står i motsättning till de västerländska, sekulära värderingarna, väntar den första rättsliga prövningen den 26 mars 2019, välsignar myndigheterna bränningen av Koranen i yttrandefrihetens namn, och betydande resurser avsätts till att det fortfarande kan äga rum. Den danska politikernas hyckleri känner inga gränser.

I frihetens namn får Koranen brännas. I samma frihets namn kommer de danska politikerna att belägga imamerna med munkavle, i frihetens namn förbjuds den muslimska kvinnans niqab. I frihetens namn har olika danska regeringar deltagit i aggressiva krig i muslimernas landområden. I denna lögnaktig frihetens namn har danska politiker tagit en tydlig ståndpunkt av fientlighet mot Islam och skapat ett klimat av misstänkliggörande, hat och fientlighet mot muslimerna.

Detta klimat handlar inte bara om ord eller retorik, även om båda ger näring åt den. Det är däremot ett klimat som har använts för att legitimera en politik av tvångsassimilation av muslimer i Danmark och deltagande i krigståg i muslimska landområden, vilket har lett till enorma civila offer och obeskrivligt mänskligt lidande. Detta klimat råder idag i hela västvärlden, och både den grymma massakern i Nya Zeeland och de regelbundna bränningarna av Koranen runt i Danmark är den ruttna frukten av vad politikerna i Danmark och andra västländer noggrant har sått genom två årtionden.

Med ett nära förestående folketingsval är det väntat att politiker från olika partier kommer tiden framöver att framställa sig som en motbild till den ökande högerextremismen i ett försök att vinna muslimska röster. Men istället för att ge dem stöd och uppmuntran, bör muslimerna hålla de danska politikerna ansvariga för det hat och den fientlighet som de har frammanat och de djupa klyftor som de har grävt i samhället. Det högerextrema hotet är inte ett vanskapt monster som på ett mystiskt sätt har uppstått i ett vakuum. Det är snarare en naturlig konsekvens av de strömningar som dominerar det politiska landskapet i Danmark och i väst, generellt sett. Strömningar, som både röda och blå regeringar har bidragit flitigt till.

De sekulära ”friheterna” har misslyckats, och de har inget gott att erbjuda den muslimska gemenskapen. Den fortsatta kampen mot Islam, både i väst och i muslimernas landområden samt den oärlighet som präglar Islams fiender är endast ett uttryck för svaghet och desperation. Den islamiska ummah har visat att oavsett hur många Koran-böcker som bränns, så är Koranens budskap inristat i hundratalsmiljoner muslimers hjärtan världen över. Ett budskap som manar oss till ståndaktighet, oavsett motgångarna.

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna överhanden.” [Âl Imran: 139]

Hizb ut-Tahrir Skandinavien