Massakern i Nya Zeeland! – De västerländska regeringarna och medierna bär ansvaret för hatet.

Under fredagsbönen i staden i Christchurch har minst 50 oskyldiga muslimer dödats i två moskéer, medan de dyrkade sin Skapare. En av gärningsmännen spelade in och livestreamade på nätet medan han sköt kallblodigt på allt som rörde sig. Barn, kvinnor och gamla har blivit nedmejade i denna fega och hatiska attack.

Plikttrogna, fördömande reaktioner strömmar in från västerländska regeringspolitiker, som uppenbarligen är ovilliga att kalla attacken för terror, nu när offren är muslimer. Gärningsmännen bakom attacken, som är ett landmärke i Nya Zeelands historia, har emellertid gjort det omöjligt för landets premiärminister att beteckna det som något annat än just terrorism, eftersom det politiska motivet är offentliggjort i ett högerextremistiskt manifest på Internet.

Hatet och kallblodigheten i den fruktansvärda attacken påminner om de västerländska, kolonialistiska ockupationsstyrkorna och deras legoknektars framfart i Irak och Afghanistan, med massakrer på civila muslimer och förstörelse av moskéer och hela städer.

Det är samma hat och fientlighet mot Islam och muslimer, som göder västvärldens egenskapade högerextremistiska monster. Liksom den självutropade korsfararen Anders Breivik i Norge, tar individer och grupper bland de västerländska staternas befolkningar bemannar av den yttersta konsekvensen av 18 års anti-islamisk politik, både ut- och inrikes, samt mediers hatiska diskurs.

Liksom de västerländska ockupationsstyrkorna och de politiker som skickar iväg dem, uppfattar brottslingar sig själva som ädla krigare som kämpar för sitt folks framtid.

När politikerna i väst, inklusive danska och svenska politiker, ständigt framställer Islam och muslimer som ett hot som undergräver samhället, och tummar på sina egna principer för att övervaka, kontrollera och stärka sitt grepp om muslimerna i dessa länder, är det tyvärr väntat att vissa kommer att föra krig i sina egna länder, motiverade av den politiska kursen och mediernas retorik.

De västerländska regeringarna och medierna bär därför ansvaret för det hat som de har prånglat ut i åratal, och dess fruktansvärda konsekvenser som de har skapat ett klimat för.

De västerländska regeringarna har att veta att muslimer inte behöver deras krokodiltårar eller förutsägbara och hycklande fördömanden.

De västerländska staterna ska sluta ingripa i muslimernas landområden, föra krig, stödja diktatorer och despotiska regimer; och de ska sluta ingripa i alla delar av muslimernas liv i västländerna och piska upp en hatisk stämning mot muslimerna i samhället som oundvikligen kommer att motivera till övergrepp och brott.

Må Allah accepterar de mördade som martyrer, skänka de skadade tillfrisknande och skänka de drabbade familjerna tålamod och styrka!
Må Allah (swt) påskynda Islams återkomst genom etableringen av det rättfärdiga Kalifatet, som kommer att ta hand om och skydda alla muslimer och sprida Islams barmhärtighet till mänskligheten.

8 Rajab 1440 e.H.
15 mars 2019

Hizb ut-Tahrir
Skandinavien