Pressmeddelande: Hizb ut Tahrirs kampanj i Sverige: Använd din röst, men inte till valet!

Pressmeddelande

Hizb ut Tahrirs kampanj i Sverige: Använd din röst, men inte till valet!

Hizb ut-Tahrir Skandinavien har i Sverige under sommaren genomfört en kampanj ”Använd din röst, men inte till valet!” som bestått av ett antal olika aktiviteter såsom video, utdelning av kampanjhäfte, interaktion med muslimer och manifestation.

Kampanjen handlade om hur muslimer kan vara en aktiv del i samhället utan att behöva kompromissa med sin islamiska identitet. Kampanjen och dess innehåll har diskuterats flitigt bland muslimer och även på sociala medier. Den har lyckats på ett effektivt sätt presentera det islamiska perspektivet samt påverka debatten om valet i Sverige och islamisk politisk aktivism. Kampanjen har till och med fått en stor medial uppmärksamhet och anklagas för att motarbeta demokratin.

I ljuset av allt detta, vill vi, Hizb ut-Tahrir Skandinavien, slå fast följande:

1. Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti, grundat uteslutande på Islam, som arbetar för att återuppta det islamiska livet genom att återetablera kalifatet i den islamiska världen. Muslimer i väst utsätts för våldsamma kulturella och politiska påtryckningar som syftar till att assimilera muslimerna och sudda ut deras islamiska identitet. Därför arbetar Hizb ut-Tahrir i västvärlden för att beskydda muslimernas identitet genom att informera och kultivera muslimerna med Islams idéer samt sammanknyta dem till muslimernas globala ummah (gemenskapen) och viktiga frågor. Alltså arbetar Hizb ut-Tahrir inte för att störta systemet i Sverige eller i något annat land i väst.

2. Hizb ut-Tahrir erkänner inte demokratin som styrelseskick, eftersom det bygger på sekularism, som står i motsättning till Islam. Demokrati fastställer att människan lagstiftar medan det enligt Islam uteslutande är Skaparen, Allah, som har rätt att lagstifta. Dessutom betraktar partiet demokrati som ett system som huvudsakligen tjänar kapitalägarna och näringslivets intressen genom de olika regeringarna. Löftesbrott är här normen när det handlar mot väljarnas önskningar och förväntningar för att tillgodose elitens behov. Islam har sitt eget unika, omfattande och rättfärdiga system som vi, Hizb ut-Tahrir, arbetar för att etablera i den islamiska världen och kallar alla muslimerna att arbeta för.

3. Vi fördömer det rådande politiska klimatet där muslimer kontinuerligt demoniseras och islam presenteras som ett hot för folket. Vi förkastar även politikernas hycklande försök på att utnyttja den muslimska massan när valet närmar sig för att vinna till sig populistiska poäng.

4. Förkastandet av det demokratiska systemet på intet sätt liktydigt med stöd till diktatur eller att förespråka för isolering från samhället. Hizb ut-Tahrir är den största motståndaren till diktatur. Tusentals partimedlemmar har förföljts, torterats och avrättats av diktatoriska regimer i den muslimska världen.

Hizb ut-Tahrir är både mot isolering och integration. Vi är mot isolering, eftersom Islam förbjuder muslimer att isolera sig från samhället. På samma sätt är vi mot integration, eftersom detta innebär att muslimer måste ge avkall på sina islamiska värderingar. Detta ses, när muslimerna krävs på lojalitet till de västerländska frihetsidealerna, eller när exempelvis huvudduken, könssegregerad simning, islamiska barnuppfostran och bön på utbildningsplatser antingen förbjuds eller problematiseras politiskt. Hizb ut-Tahrir förespråkar att muslimer ska spela en konstruktiv roll i samhället genom att delta i en debatt med både muslimer och icke-muslimer och stå emot islamfientlig politik och konvention.

Hizb ut Tahrir Skandinavien – Mediekontoret

7 september 2018