Regeln beträffande fastan i Skandinavien

I Allahs, den Barmhärtiges, Förbarmarens, Namn Regeln beträffande fastan i Skandinavien Allah, den Upphöjde, har förpliktat muslimerna att fasta ramadan. Allah, den Upphöjde, säger: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem […]

Kan vi använda astronomiska beräkningar?

I Allahs, den Barmhärtiges, Förbarmarens, Namn Fråga: Får man använda sig av astronomiska beräkningar för fastans och fastebrytandets tider såsom astronomiska beräkningar används för böentiderna? Svar: 1. Allah, Upphöjd vare Han, har beordrat oss att dyrka Honom såsom Han, Upphöjd vare Han, vill. Dyrkar vi Honom på annat sätt än det som Han kräver, handlar […]

Skillnaden mellan kultur och civilisation

Allt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset. Det är svårt för dagens muslimer att skilja mellan det som Islam tillåter muslimer att efterhärma icke-muslimerna i och vad som är förbjudet. Ofta ser vi exempel […]

Det ekonomiska systemet i Islam

Allt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset. För att vi ska kunna sätta fingret på det islamiska ekonmiska systemet, så måste vi först göra skillnad på två saker som vanligen tros höra ihop, nämligen […]

Sekularism

Historisk bakgrund och introduktion Den religion som hade makten i Europa under många århundraden var kristendomen. Kejsarna, kungarna och adeln missbrukade och utnyttjade folket i samarbete med kyrkan i kristendomens namn då man lärde folk att påven var Guds ställföreträdare på jorden och att kungarna och kejsarna hade rätten att själva lagstifta och styra. Trots […]

Det islamiska grupparbetet

Allt lov och pris tillhör Allah سبحانه وتعالى som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja och Paradiset. För att kunna förstå vad som kännetecknar och karaktäriserar det islamiska grupparbetet, kan vi antingen titta på Profetens صلى الله عليه وسلم dawah , såsom det finns […]

Islam i Sverige eller ”Svensk Islam”

Röster har höjts till förmån för en ny form av Islam. En form som tar hänsyn till det svenska samhälle, som skiljer sig avsevärt från Islams hemmiljö, och som bjuder Islam på nya och varierande utmaningar och svårigheter. Förespråkare för denna ”Blågula Islam” påstår också att denna till tid och rum anpassade ”Islam” är en […]

Förståndet

Förstånd eller intellekt är ett och samma ting. De är alltså olika beteckningar för samma sak. Förstånd kan syfta på dels tänkande, dvs. tänkandeprocessen, dels med tänkandeprodukten, dvs. de resultat man har framkommit till, som betydelse. Förståndet har inget eget organ man kan hänvisa till, utan det är en komplex process som består av den […]

Hizb ut-Tahrir

Det råder inga tvivel om att den islamiska Ummah har degraderats från den ställning den har åtnjutit de senaste 13 århundradena. Degraderingen omfattade alla tänkbara områden; det andliga, intellektuella, juridiska, politiska, industriella, vetenskapliga etc. Orsakerna är flera: 1. Upphävandet av muslimernas rätt till ijtihad (att anstränga sig till det yttersta för att komma till Allahs […]